Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

Вижте реда за запознаване с резултатите от НВО на 7-ми клас

 

Определен бе редът за запознаване с индивидуалните резултати от изпитите от Националното външно оценяване на учениците от 7-ми клас, за учебното 2023/2024 година. Запознаването с индивидуалните резултати става при спазване на изискванията на т. 70-72 от Правилата зи информационна сигурност, утвърдени със заповед на министъра на образованието и науката.

Вижте определения ред за запознаване с проверените и оценени индивидуални изпитни работи по български език и литература и по математика от НВО за 7-ми клас на учебната 2023/2024: 

 По български език и литература  от 14:00  до 17:00 часа на 02.07.2024 г. и от 9:00 до 17:00 часа на 03.07.2024 г. и  на 04.07.2024 г. в СУ „Васил Левски“ - Пловдив, на бул. „Шести септември“ №1.
 
????По математика изпитните работи на учениците могат да се разглежат от 14:00 -17:00 часа на 02.07.2024 г. и от 9:00 до 17:00 часа на 03.07. 2024 г., както и на 04.07.2024 г. в СУ „Св. Константин-Кирил Философ“ - Пловдив, на ул. „Георги Кондолов“ №44 А.
 
По чужд език от 14:00 -17:00 часа на 02.07.2024 г. и от 9:00 до 17:00 часа на 03.07. 2024 г. и на 04.07.2024 г. в СУ „Васил Левски“ - Пловдив, на бул. „Шести септември“ №1.
 
Запознаването с проверените и оценени индивидуални изпитни работи по български език и литература и по математика от НВО за 7-ми клас на учебната 2023/2024 става при спазване на определени изисквания по т. 70-72 от Правилата зи информационна сигурност.

Учениците в присъствието на родител или настойник имат право да се запознаят с проверената своя писмена работа в присъсъствиетао на член на регионалната комисия за проверка и оценка на изпитните работи чрез влизане в системата. 
Ученикът и неговият родител виждат сканираната и оценена изпитна работа с присъдените точки за всеки един отговор.
Не се разрешава копиране, преснимане, отпечатване и изнасяне на сканираното изображене на изпитнатната работа.
Не се разрешава и разглеждане на други изпитни работи
Вижте реда за запознаване с резултатите от НВО на 7-ми клас - Изображение 1