Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

Връчване на Удостоверения за завършен седми клас по проект "Нов шанс за успех"

    На 17.12.2019 г., Директорът на ОУ "Гео Милев" тържествено  връчи Удостоверения за седми клас на обучаемите по проект "Нов шанс за успех".   Този момент беше дългоочакван от тези, които бяха преодоляли всички трудности и успешно положили финалните изпити. Ръководството и обучителите по проект "Нов шанс за успех" отправиха пожелания за продължаване  на образованието им,  бъщеща професионална реализация и успех в живота.

     На добър час на всички завършили обучаеми по проекта!

Връчване на Удостоверения за завършен седми клас по проект "Нов шанс за успех" - Изображение 1Връчване на Удостоверения за завършен седми клас по проект "Нов шанс за успех" - Изображение 2Връчване на Удостоверения за завършен седми клас по проект "Нов шанс за успех" - Изображение 3Връчване на Удостоверения за завършен седми клас по проект "Нов шанс за успех" - Изображение 4Връчване на Удостоверения за завършен седми клас по проект "Нов шанс за успех" - Изображение 5