Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

Заповед на Министъра на образованието и науката, относно отсъствията от 04.01 до 31.01.2021

В приложен файл можете да прочетете Заповед № РД09-3609/30.12.2020 г. на г-н Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, отнасяща се до отсъствията на децата, записани за задължителни предучилищно образование, в детските градини и училищата на територията на община Пловдив. 

Заповед № РД09-3609/30.12.2020 г.