Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

Заповед, правила и график за провеждане на допълнително обучение.

Родители и ученици, тук може да прочетете Заповедта на Директорът на ОУ " Гео Милев", относно провеждането на допълнително обучение и да се запознаете с правилата за работа и прием на учениците, а също и графикът по който ще се провеждат.

Заповед № РД-10-475/29.05.2020 г.

График за работа в ОУ "Гео Милев" - Пловдив в условията на извънредна ситуация

График за провеждане на допълнително обучение.