Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

Здравей, ваканция!

На 2 юли 2021 г., в двора на ОУ „Гео Милев“, гр. Пловдив се проведе тържествена церемония по повод приключването на учебната година. 

Г-жа Кирова - Директор на училището, връчи свидетелства за завършено основно образование на седмокласниците, както и  грамоти, и награди за високи постижения през годината. Редом със седмокласниците и четвъртокласниците  получиха първия си официален документ в училище - удостоверение за завършен начален етап. Г-жа Кирова поздрави учениците и им пожела упоритост, постоянство и воля, с които да постигат всички свои цели. 

С трогателно слово, от името на седмокласниците, ученичката Нурает Ваджипова изказа благодарности  към всички учители - за вниманието, загрижеността  и обичта им през годините.

Здравей, ваканция! - Изображение 1Здравей, ваканция! - Изображение 2Здравей, ваканция! - Изображение 3Здравей, ваканция! - Изображение 4Здравей, ваканция! - Изображение 5