Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

Състав

Мария Златарева - Представител на финансиращият орган

Състав на Обществения съвет:

1. Марина Василева Димитрова - представител от VII "а" клас;

2. Али Есманов Османов - представител от VI "а" клас;

3. Евгения Руменова Маджарова - представител от V "а" клас

 

Избран на заседание с протокол № 001 - ОС от 22.01.2020 г.