Основно училище "Гео Милев" уведомява родителите на родените през 2016 година деца, които подлежат на задължителен прием в първи клас през учебната 2023/2024 година, че започва приема на заявления за участие в централизирано класиране за прием в първи клас.

Графикът за училищния план-прием за 1-ви клас ще го намерите в прикачените документи по-долу, както и в директориите ТЕКУЩИ или документи в сайта на училището.

ж

Брой места:

1 паралелка - 22 ученици