ОУ "Гео Милев" уведомява родителите на родените през 2013 година деца, които подлежат на задължителен прием в първи клас през учебната 2020/2021 година, че започва приема на Заявления за участие в централизирано класиране за прием в първи клас.

Брой места:

1 паралелка - 22 ученици

Свободни места към 25.06.2020 г. - 9