Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

Национална програма "Подкрепа на образователните медиатори и социални работници"

Национална програма „Подкрепа за образователните медиатор“ стартира от 1 юли. Тя е замислена като продължение проект „Подкрепа за успех“, който приключи в края на юни.
Образователните медиатори и социални работници, назначени по проекта, могат да бъдат продължени по Националната програма.
Освен това, по нея могат да бъдат назначени и още медиатори / социални работници, включително и в училищата без концентрация на уязвими групи. 

Проектът е на стойност 10 мил. лева и цели преодоляването на социално-икономическите бариери пред задължителното образование.

"Има много важен акцент, който обаче надгражда работата на учителя и това е работата на медиатора и на социалния работник. Смятаме, че много добре се вписват и подкрепят именно работата с родителите и обяснението защо е важно децата да бъдат в училище и как училището ще помогне на тяхното бъдеще. Ще има възможност да се приобщят и ново медиатори, които не е задължително да бъдат педагогически специалисти", посочи зам.-министърът на образованието Мария Гайдарова.

История
Проекти
Програма