Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

Проекти

       ОУ Гео Милев участва в следните проекти:

  • Подкрепа за успех
  • ТВОЯТ ЧАС
  • УСПЕХ
  • Творчески искри
  • Квалификация на педагогически специалисти
  • Нов шанс за успех

       Училището кандидатства и по още два проекта. Единият е за подобряване на ИКТ, а другият се нарича „Класна стая на открито“ към ПУДООС. С тези проекти се цели подобряване и модернизиране на учебната база на училището.

История
Проекти
Програма