Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

Проект „Квалификация на педагогически специалисти“

       Проект „Квалификация на педагогически специалисти“ е по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Той има за цел да повиши квалификацията на учителите по отношение на:

  • проблемите със справянето с агресията и тормоза
  • работата в мултикултурна среда
  • работата с деца със специфични потребности
  • оценяване на труда и постиженията на учениците

       До момента обучението са преминали 5 учители. Предстои включването на още 4.

История
Проекти
Програма