Facebook
Основно училище "Гео Милев" - град Пловдив
Основно меню

I-А КЛАС

 

 

ПОНЕДЕЛНИК

 

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

1.Български език 

и литература

1.Български език

и литература

1.Български език 

и литература

1.Български език

и литература - ИУЧ

1.Български език

и литература

2.Български език 

и литература

2.Математика

2.Български език 

и литература

2.Български език

и литература - ИУЧ

2.Български език

и литература ИУЧ

3.Физическо възпитание

и спорт

3.Изобразително изкуство

3.Музика 

3. Физическо възпитание

и спорт

3.Музика

4.Математика - ИУЧ

4.Изобразително изкуство

4.Математика

4. Математика

4.Математика

5.Час на класа

 

 5. Околен свят

 

 

 5.Технологии и

предприемачество

 

 

6.Час за спортна 

дейност

 

 

   

 

 

II-А КЛАС

 

ПОНЕДЕЛНИК

 

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

1. Български език

и литература

1.Български език

и литература

1.Български език

и литература

1.Български език

и литература

1.Математика- ИУЧ

2. Български език 

и литература

2.Български език

и литература

2.Околен свят

2.Български език и литература

2.Физическо възпитание и спорт

3.Музика

3.Английски език

3.Математика

3.Английски език

3. Български език и литература- ИУЧ

4.Математика

4.Физическо възпитание

и спорт

4.Музика

4.Изобразително изкуство

4.Български език и литература-ИУЧ

5.Час на класа

5. Математика

 

 5.Час за спортна дейност

5.Изобразително изкуство

 5.Технологии и предприемачество
   

 

   

III-А КЛАС

 

ПОНЕДЕЛНИК

 

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

1. Български език и литература

1.Човекът и природата

1.Технологии и предприемачество

1.Български език и литература

1.Математика- ИУЧ

2.Математика

2.Български език и литература

2.Математика

2.Музика

2.Български език 

и литература-ИУЧ

3.Английски език

3.Български език 

и литература

3.Български език 

и литература

3. Английски език

3.Физическо възпитание и спорт

4.Човекът и природата

4.Математика

4.Български език и литература

4.Български език 

и литература

4.Математика

5.Физическо възпитание и спорт

5.Изобразително изкуство

5.Компютърно моделиране

5.Човекът и обществото

5.Английски език

6.Час на класа

 6.Изобразително изкуство  6. Физическо възпитание и спорт  6. Час за спортна дейност  

 

 

 

IV-А КЛАС

 

 

ПОНЕДЕЛНИК

 

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

1. Човекът и природата

1.Български език

и литература

1.Английски език 

 

1.Български език и литература

1.Български език

и литература- ЗИП

2. Математика

 

2.Български език 

и литература

2.Физическо възпитание

и спорт

2.Български език

и литература

2.Математика-ЗИП

3. Български език и литература

3.Физическо възпитание и спорт

3.Математика

3.Математика

3.Български език и литература

4. Английски език

4.Математика

4.Български език и литература

4.Физическо възпитание и спорт

4.Английски език

5.Музика

5.Изобразително изкуство

5.Човекът и обществото

5.Домашен бит и техника

5.Музика

6. ФВС ДЧ

6.Час на класа

   

 

 

V-А КЛАС

 

 

ПОНЕДЕЛНИК

 

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

1.История и цивилизации

1. Технологии и предприемачетво

1.Български език

и литература

1.Математика

1.Английски език

2.Математика

2.Технологии и предприемачество

2.Английски език

2.Български език и литература

2.Математика- ИУЧ

3.Български език 

и литература

3.Български език 

и литература- ИУЧ

3.Математика

3. Английски език

 

3.Български език

и литература

 

4.Български език 

и литература

4.Математика

4.История и цивилизации

4. Музика

4.География и икономика

5.География и икономика

5. Физическо възпитание и спорт

5.Човекът и природата

5.Човекът и природата

5.Изобразително изкуство

6.Музика

6.Информационни

технологии-2гр.

 6.Физическо 

възпитание 

и спорт

6. Физическо възпитание и спорт

6.Изобразително изкуство

7.Час на класа

7.Информационни

технологии-1гр.

 7. Час за спортна дейност

 

 

VI-А КЛАС

 

 

ПОНЕДЕЛНИК

 

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

1.Изобразително изкуство

1.Български език и 

литература

1.Математика

1.Английски език

1.Математика ИУЧ

2.Изобразително изкуство

2.Математика

2.Български език и 

литература

2. Математика

2.Човекът и природата

3.История и цивилизации

3.Човекът и природата

3.Физическо възпитание и спорт

3.Български език и 

литература

3.География и икономика

4.Математика

4.Български език и литература ИУЧ

4. Английски език

4.Български език

и литература

4.Физическо възпитание и спорт

5.Български език

и литература

5.Български език

и литература ИУЧ

5.Музика

5.Физическо възпитание 

и спорт

5.Английски език

6.Английски език

 6. Технологии и предприемачество

6.История и цивилизации

6.Музика

 

6.Информационни

технологии 2гр.

7.Информационни

технологии 1гр.

7.Час на класа

7.Час за спортна дейност

 

VII-А КЛАС

 

ПОНЕДЕЛНИК

 

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

1.Математика

1.Математика

1.Физическо възпитание и спорт

1.Български език и литература

1.Български език

и литература

2. История и цивилизации

2.Български език

и литература ИУЧ

2.Математика

2. Биология и здравно образование

2.Български език

и литература

3.Изобразително изкуство

3. Математика ИУЧ

3.Български език

и литература

3. Музика

3.Английски език

4.Изобразително изкуство

4.Биология и здравно образование

4.Български език

и литература ИУЧ

4.Физика и астрономия

4. Математика

5.Английски език

5. Технологии и предприемачество

5. История и цивилизации

5.Химия и опазване на околната среда

5.Физическо възпитание и спорт

 

6.Български език и литература

6.Английски език

6.Физика и астрономия

6. Информационни 

технологии-2гр.

 6. География и икономика

7.Час за спортна дейност

7. Час на класа

 

 7. География и икономика

 7. Информационни технологии -1гр.