Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

За училището

       ОУ "Гео Милев" е построено през 1900 година, с дарения на граждани и с големия принос на Григорий Марашлията, син на търговец от кв. Мараша, изселник в Одеса. 

 

       В ОУ "Гео Милев", своето образование са завършили редица известни личности и хора на изкуството. Самата сграда на училището е паметник на културата, част от туристическите маршрути, водещи към стария град.

 

       Към настоящия момент в учебното заведение се обучават над 160 ученици с различна етническа принадлежност.

 

История
Проекти
Програма