Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

История

       ОУ Гео Милев е построено през 1900 година, с дарения на граждани и с големия принос на Григорий Марашлията, син на търговец от кв. Мараша, изселник в Одеса. Въпреки че не е идвал в Пловдив, той е заявил желанието си, да се намери красиво и високо място, на което да се построи училище.

 

       В ОУ "Гео Милев", своето образование са завършили редица известни личности и хора на изкуството. Самата сграда на училището е паметник на културата, част от туристическите маршрути, водещи към стария град.


       Парцела, намиращ се на източния скат на Таксим тепе, на които е построено ОУ Гео Милев е дарено от килийното училище, към църквата Света Параскева. Сградата се отличава с красиви мраморни колони, украсени с византийска мозайка, донесени от Гърция. Друг интересен детайл е паметната плоча в предверието, на която пише: "Този красив дом на музите, който от всякъде се вижда, уважавайки цебе си и Отечеството си, макар и отдалеч, основа Маразлията под името Григори Марашли."


       През първите години от своето съществуване, училището е гръцко. От 1906 става българско и се именува Втора прогимназия Марашлията.

 

       След атентата на 16.04.1925 година, прогимназията, заедно с IV прогимназия П. Кравелов и Еврейското училище, е използвана като затвор. На входа на училището има паметна плоча, с имената на намерилите смъртта си на 01.06.1925 година.


       След преустановяването на нормалния учебен процес, подобренията и развиването на училищната материална база продължават. През 1930 година е направена сцена, намираща се на горния етаж на сградата. Тя е с красиви рисувани декори, творение на учителя Бабанов. На нея редовно са се изнасяли пиеси, концерти, беседи с родители и преподаватели. През годините в полза на културното възпитание и развитие, в училището се монтира и радиоуредба, закупуват се музикални инструменти и дори се сформират струнен оркестър, хор и детски театър.


       Само за 50 години след своето създаване - до 1956 година, във Втора прогимназия са завършили своето образование около 7000 души.

История
Проекти
Програма