Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

Обучение

       Обучението в ОУ"Гео Милев", гр. Пловдив се извършва на едносменнен режим. Учебните занимания за всички ученици започват в 8:00ч. и приключва според броя на учебните часове на различните класове.

 

       В момента в ОУ"Гео Милев" има 10 паралелки от 1-ви до 7-ми клас и  подготвителнa групa - "Калинка" - 5 и 6 - годишни.

 

       Училището предлага на своите ученици от начален курс да се запишат в целодневна форма на обучение в полуинтернатна група, където успешно да подготвят своите домашни. В останалото време се водят занимания по интереси, в които децата могат да развиват своите естетически и художествени заложби.

 

       Основно училище "Гео Милев" осигурява на своите ученици допълнителни занимания по български език и литература и математика както и възможност за децата да се включат в СИП мажоретки или да посещават допълнителен час по физическа култура и да развиват своите спортни заложби.

История
Проекти
Програма