Facebook
Основно училище "Гео Милев" - град Пловдив

Училищен екип

 


АНЕЛИЯ КИРИЛОВА

КИРОВА

Директор

Българска филология и психология

 

СТОЯНКА НЕДЕЛЧЕВА ЙОРДАНОВА

ЗДУД

НУП с английски език

 

 ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА  Учител в начален етап НУП

 

МИЛЕНА ЛЮБОМИРОВА

КОЛЕВА

 Старши учител

в нач.етап

НУП с английски език

Психология


БОЯН БОДУРОВ

 Учител в

начален етап

НУП с английски език


ДАНИЕЛА ИВАНОВА

КРУШКОВА

Старши учител ГЦОУД

НУП

 

ЕЛЕНА ИВАНОВА

 

 Учител ГЦОУД НУП

ДИЛЯНА СТОЯНОВА

ИВАНОВА

 
Старши учител в начален етап

ПУП и НУП - IV ПКС

МАРИЯНА ЛАЛОВА

Учител в  ПГ

ПУП 

 


ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА БИЗЮРЕВА

Старши учител

в прог. етап

Физика и математика, Информационни технологии, ІІ ПКС

ЛЮБОМИР КОЛЕВ

Учител

в прог. етап

Педагогика на
обучението по физическо възпитание

ЕКАТЕРИНА ОРЛОВА

Учител

в прог.етап

География и икономика


инж. МАРИЯ БОЙЧЕВА -ДИМИТРОВА

Старши учител по технологии

Инженерна педагогика


МИЛЕНА САРКИС

ДАНОВА

Старши учител по английски      език, Биология и ЗО, Химия и ООС, Човекът и природата 

Биология, Химия, НУП , Английски език -V ПКС

ВЕЛИНА АНГЕЛОВА

 

 Учител в

прог. етап

Математика, Биология и физика


БЛАГА ГЕОРГИЕВА

СТОЙЧЕВА     

Учител в прог.етап

Българска филология 


ВАСИЛ БОХОРОВ

 Учител в

прог. етап

Педагогика на обучението по музика


АРИСА ТИХОМИРОВА ПОПЕЧКИНА

Учител по изобразително изкуство

Педагогика на обучението по изобразително изкуство


КРАСИМИРА МАРИНОВА НЕДКОВА-ЗЛАТАРЕВА

Пед.съветник

Обща педагогика ,Френски език ,ІV ПКС

АДМИНИСТРАТИВЕН  ПЕРСОНАЛ


ЕЛИСАВЕТА МОМЧИЛОВА ПОПОВА

Гл.счетоводител

Счетоводство и анализ

Публична и стопанска администрация Финанси

 

МАРИАНА НАЛБАНТОВА

ЗАС

 

ТЕНУР КЕМАЛ МУСОВА

                                                     Чистачка

 

ЦВЕТАНКА РАШКОВА РАНГЕЛОВА

                                                     Чистачка

 

 

История
Училищен екип
Проекти
Програма