Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

Училищен екип

 


АНЕЛИЯ КИРИЛОВА

КИРОВА

Директор

Магистър по Българска филология и психология - IV ПКС

 

СТОЯНКА НЕДЕЛЧЕВА ЙОРДАНОВА

ЗДУД

НУПЧЕ - V ПКС

НАЧАЛЕН ЕТАП И ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

 ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА  Учител в начален етап НУП

 

МИЛЕНА ЛЮБОМИРОВА

КОЛЕВА

 Старши учител

в нач.етап

НУП с английски език - IV ПКС

Психология


БОЯН БОДУРОВ

 Учител в

начален етап

Магистър "Информационни технологии в началното образование", учител НУПЧЕ - V ПКС


ДАНИЕЛА ИВАНОВА

КРУШКОВА

Старши учител ГЦОУД

НУП

 

МАРИЯ ГУЛЕВА

 

 Учител ГЦОУД Математика

ДИЛЯНА СТОЯНОВА

ИВАНОВА

 
Старши учител в начален етап

ПУП и НУП - III ПКС

СТАНКА СТОИЦОВА

Учител в  ПГ

ПУП - III ПКС

ПРОГИМАЗИАЛЕН ЕТАП


ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА

 Учител

в прог. етап

Бакалавър "Компютърни системи и технологии"

МИТЯ ИВАНОВ

Учител

в прог. етап

Магистър по Българска филология,
литературознание и езикова култура

Магистър по спортни науки, специализация "Преподавател по ФВС"


БЛАГОВЕСА ШОПОВА

Учител

в прог.етап

География и икономика


инж. МАРИЯ БОЙЧЕВА -ДИМИТРОВА

Старши учител по технологии

Инженерна педагогика


МИЛЕНА САРКИС

ДАНОВА

Старши учител 
в прог.етап 

Биология, Химия, НУП , Английски език - IV ПКС

ВЕЛИНА АНГЕЛОВА

 

 Учител в

прог. етап

Математика, Биология и физика


БЛАГА ГЕОРГИЕВА

СТОЙЧЕВА     

Учител в прог.етап

Българска филология, V ПКС,

Актуална българистика - Магистър


ДЕЛКА МАНЧЕВА

 Учител в

прог. етап

Педагогика на обучението по музика


БЕЛЬО ХАДЖИЕВ

Учител по изобразително изкуство

Педагогика на обучението по изобразително изкуство


КРАСИМИРА МАРИНОВА НЕДКОВА-ЗЛАТАРЕВА

Пед.съветник

Обща педагогика ,Френски език ,ІII ПКС

АДМИНИСТРАТИВЕН  ПЕРСОНАЛ


ЕЛИСАВЕТА МОМЧИЛОВА ПОПОВА

Гл.счетоводител

Счетоводство и анализ

Публична и стопанска администрация Финанси

 

СОНЯ ЕМИЛИ

ЗАС

 

ТЕНУР КЕМАЛ МУСОВА

                                                     Чистачка

 

ЦВЕТАНКА РАШКОВА РАНГЕЛОВА

                                                     Чистачка

 

|

 

История
Проекти
Програма