Facebook
Основно училище "Гео Милев" - град Пловдив
Основно меню

Училищен екип

 


АНЕЛИЯ КИРИЛОВА

КИРОВА

Директор

Българска филология и психология - IV ПКС

 

СТОЯНКА НЕДЕЛЧЕВА ЙОРДАНОВА

ЗДУД

НУПЧЕ - V ПКС

НАЧАЛЕН ЕТАП И ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

 ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА  Учител в начален етап НУП

 

МИЛЕНА ЛЮБОМИРОВА

КОЛЕВА

 Старши учител

в нач.етап

НУП с английски език - V ПКС

Психология


БОЯН БОДУРОВ

 Учител в

начален етап

НУПЧЕ - V ПКС


ДАНИЕЛА ИВАНОВА

КРУШКОВА

Старши учител ГЦОУД

НУП

 

ЕЛЕНА ИВАНОВА

 

 Учител ГЦОУД НУП

ДИЛЯНА СТОЯНОВА

ИВАНОВА

 
Старши учител в начален етап

ПУП и НУП - III ПКС

СТАНКА СТОИЦОВА

Учител в  ПГ

ПУП - III ПКС

ПРОГИМАЗИАЛЕН ЕТАП


ДИМИТРИЯ БОШНАКОВА

 Учител

в прог. етап

Информатика и Информационни технологии

МИТЯ ИВАНОВ

Учител

в прог. етап

Българска филология, Магистър по Спортни науки, Специализация преподавател по ФВС

БЛАГОВЕСА ШОПОВА

Учител

в прог.етап

География и икономика


инж. МАРИЯ БОЙЧЕВА -ДИМИТРОВА

Старши учител по технологии

Инженерна педагогика


МИЛЕНА САРКИС

ДАНОВА

Старши учител 
в прог.етап 

Биология, Химия, НУП , Английски език - IV ПКС

ВЕЛИНА АНГЕЛОВА

 

 Учител в

прог. етап

Математика, Биология и физика


БЛАГА ГЕОРГИЕВА

СТОЙЧЕВА     

Учител в прог.етап

Българска филология V ПКС, Актуална българистика - Магистър


ДЕЛКА МАНЧЕВА

 Учител в

прог. етап

Педагогика на обучението по музика


БЕЛЬО ХАДЖИЕВ

Учител по изобразително изкуство

Педагогика на обучението по изобразително изкуство


КРАСИМИРА МАРИНОВА НЕДКОВА-ЗЛАТАРЕВА

Пед.съветник

Обща педагогика ,Френски език ,ІII ПКС

АДМИНИСТРАТИВЕН  ПЕРСОНАЛ


ЕЛИСАВЕТА МОМЧИЛОВА ПОПОВА

Гл.счетоводител

Счетоводство и анализ

Публична и стопанска администрация Финанси

 

МАРИАНА НАЛБАНТОВА

ЗАС

 

ТЕНУР КЕМАЛ МУСОВА

                                                     Чистачка

 

ЦВЕТАНКА РАШКОВА РАНГЕЛОВА

                                                     Чистачка

 

 

История
Проекти
Програма