Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

Ваканции и НВО

Ваканции и неучебни дни за учебната 2020/2021 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2020/2021 година:

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна
24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна
30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. вкл. – междусрочна
03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

04.02.2021 г. – I - XII клас

Неучебни дни

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ
21.05.2021 г. – втори ДЗИ
25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

Край на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

14.05.2021 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2021 г. (07.06.2021) –  І – III клас (14 учебни седмици + 1 седмица за проектни дейности)
14.06.2021 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2021 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2021 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)
14.07.2021 г.
 – Х – XI клас (за паралелки с професионална подготовка)
28.07.2021 г. – 
XI клас (за паралелки с дуална система на обучение

 

Неучебни, но присъствени дни определини със Заповед No РД-10-622/11.09.2020 г. на Директора на ОУ "Гео Милев" , гр.Пловдив:

02.03.2021 г.

23.04.2021 г. -Патронен празник на ОУ "Гео Милев"

20.05.2021 г. - Спортен празник


Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания :

Определени със заповед No РД09-2121/ 28.08.2020 г. на Министъра на образованието и науката.

ІV клас :

Български език и литератур 27 май 2021 г., начало 10,00 часа

- Математика – 28 май 2021 г., начало 10,00 часа

VІІ клас

- Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 09,00 часа

- Математика – 18 юни 2021 г., начало 09,00 часа

-Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 09,00 часа

История
Проекти
Програма