Facebook
Основно училище "Гео Милев" - град Пловдив

Ваканции и НВО

 

 Начало на учебната година: 16.09.2019 г.

 

Първи учебен срок :   - 16.09.2019 г. – 04.02.2020 г.  (18 учебни седмици)

 

Начало на втори учебен срок : 06.02.2020 г.

 

Край на втори учебен срок:

 

31.05.2020г.   за І, ІІ, ІІІ, клас (14 учебни седмици)

15.06.2020г.   за ІV – VІ  клас       (16 учебни седмици)

30.06.2019г.   за VII клас            (18 учебни седмици)

 

 

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

 

01.11.2019 г. - 03.11.2019 г. вкл.                   есенна

21.12.2019 г. - 05.01.2020 г. вкл.                   коледна

05.02.2019 г                                                  междусрочна

11.04.2020 г. - 20.04.2020 г. вкл.                   пролетна за I-XI клас

 

2.Неучебни дни:

20.05.2020 г.                                          ДЗИ по БЕЛ

22.05.2020 г.                                          втори ДЗИ

  09.06.2020 г.                                          НВО по БЕЛ

  11.06.2020 г.                                          НВО по математика

  17.06.2020 г.                                          НВО по чужд език (по желание)

 

 В графика за учебното време се включват дни за провеждане на училищни празници, спортни мероприятия и др.

 

 Графикът на учебното време през учебната 2019/2020 г. е съгласно заповед №РД09-2148 от 27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката.

 

 

 

НВО ІV клас

Заповед РД 09-1709/29.08.2018 г.

 

БЕЛ –                                             09.06.2020 г.

Математика –                                 11.06.2020 г.

 

 

История
Училищен екип
Проекти
Програма