Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

Ваканции и НВО

Ваканции и неучебни дни за учебната 2021/2022 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2021/2022 година:

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл.  есенна
24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл.  коледна
01.02.2022 г. – междусрочна 
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.  пролетна за I - XI клас
07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.  пролетна за XII клас

Неучебни дни - официални празници

06.09.2021 г. – Ден на Съединението;
22.09.2021 г. – Ден на Независимостта на България;
01.11.2021 г. – Ден на народните будители - неприсъствен за всички учебни заведения;
24.12.2021 г. – 26.12.2021 г.   Коледни празници;

01.01.2022 г. – Нова година;

03.03.2022 г. – 3 март - Ден на Освобождението на България от османско иго - национален празник;
22.04.2022 г. – 25.04.2022 г. – Великденски празници;
01.05.2022 г. – Ден на труда и на международната работническа солидарност;
06.05.2022 г. – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия;
24.05.2022 г. – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност;

Начало на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

02.02.2022 г.  I - XII клас

Неучебни дни

31.01.2022 г. и дните от 02.02. до 04.02.2022 г. вкл. - неучебни дни 

18.05.2022 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
20.05.2022 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
25.05.2022 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
14.06.2022 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас
16.06.2022 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас 

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

12.05.2022 г.         XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2022 г.         І – III клас (14 учебни седмици)
15.06.2022 г.         IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2022 г.         V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2022 г.         VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2022 г.
за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)

 

Неучебни, но присъствени дни определини със заповед на директора на ОУ "Гео Милев"  - Пловдив:

02 март 2022 год. - Честване на националния празник

21 януари 2022 год. - Патронен празник на ОУ "Гео Милев"

19 май 2022 год. - Спортен празник


Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания :

Определени със заповед на Министъра на образованието и науката.

ІV клас :

– Български език и литература 18 май 2022 г., начало 10,00 часа

- Математика – 20 май 2022 г., начало 10,00 часа

VІІ клас

- Български език и литература – 16 юни 2022 г., начало 09,00 часа

- Математика – 18 юни 2022 г., начало 09,00 часа

-Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., начало 09,00 часа

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ваканции и неучебни дни за учебната 2020/2021 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2020/2021 година:

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна
24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна
30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. вкл. – междусрочна
03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

04.02.2021 г. – I - XII клас

Неучебни дни

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ
21.05.2021 г. – втори ДЗИ
25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

Край на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

14.05.2021 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2021 г. (07.06.2021) –  І – III клас (14 учебни седмици + 1 седмица за проектни дейности)
14.06.2021 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2021 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2021 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)
14.07.2021 г.
 – Х – XI клас (за паралелки с професионална подготовка)
28.07.2021 г. – 
XI клас (за паралелки с дуална система на обучение

 

Неучебни, но присъствени дни определини със Заповед No РД-10-622/11.09.2020 г. на Директора на ОУ "Гео Милев" , гр.Пловдив:

02.03.2021 г.

23.04.2021 г. -Патронен празник на ОУ "Гео Милев"

20.05.2021 г. - Спортен празник


Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания :

Определени със заповед No РД09-2121/ 28.08.2020 г. на Министъра на образованието и науката.

ІV клас :

Български език и литература 27 май 2021 г., начало 10,00 часа

- Математика – 28 май 2021 г., начало 10,00 часа

VІІ клас

- Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 09,00 часа

- Математика – 18 юни 2021 г., начало 09,00 часа

-Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 09,00 часа

История
Проекти
Програма