Facebook
Основно училище "Гео Милев" - град Пловдив

Училищен екип

 

АНЕЛИЯ КИРИЛОВА

КИРОВА

Директор

Българска филология и психология

РУЖКА МИЛЧЕВА

ГЕНОВА

ЗДУД

Физическо възпитание , ІII ПКС

 

СВЕТЛАНА ЕМАНУИЛОВА

ВАСИЛЕВА

Старши учител в

нач. етап

НУП  V ПКС

КАТЕРИНА ТОДОРОВА

КИТОВА

Старши учител

в нач. етап

НУП -V ПКС

МИЛЕНА ЛЮБОМИРОВА

КОЛЕВА

 Учител

в нач.етап

НУП с английски език

Психология

СТОЯНКА НЕДЕЛЧЕВА ЙОРДАНОВА

 Учител в

начален етап

НУП с английски език

ДАНИЕЛА ИВАНОВА

КРУШКОВА

Учител ГЦОДУ

НУП

     

ДИЛЯНА СТОЯНОВА

ИВАНОВА

 
Учител ГЦОУД

ПУП и НУП - IV ПКС


ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА

Учител ГЦОУД

 

НУП

БИСТРА ТОДОРОВА

Учител в  ПГ

ПУП -V ПКС

 

ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА БИЗЮРЕВА

Старши учител

в прог. етап

Физика и математика, Информационни технологии, ІІ ПКС

ЯНКО РАДЕВ

Старши учител

в прог. етап

Физическа култура и ЛФК, ІV ПКС

ГАНКА ХРИСТОВА

Учител

в прог.етап

История и цивилизация и

География и икономика

инж. МАРИЯ БОЙЧЕВА -ДИМИТРОВА

Старши учител по технологии

Инженерна педагогика

МИЛЕНА САРКИС

ДАНОВА

Учител по английски      език 

НУП , Английски език -V ПКС

 

 

 

АРГИРКА ПЕТКОВА

КРЪСТЕВА

 Учител в

прог. етап

Математика и информатика

БЛАГА ГЕОРГИЕВА

СТОЙЧЕВА     

Учител в прог.етап

Българска филология 

ДЕЛКА ЗАПРЯНОВА

МАНЧЕВА

 Учител в

прог. етап

Педагогика на обучението по музика

АРИСА ТИХОМИРАВА ПОПЕЧКИНА

Учител по изобразително изкуство

Педагогика на обучението по изобразително изкуство

     

КРАСИМИРА МАРИНОВА НЕДКОВА-ЗЛАТАРЕВА

Пед.съветник

Обща педагогика ,Френски език ,ІV ПКС

     
     

АДМИНИСТРАТИВЕН  ПЕРСОНАЛ

ЕЛИСАВЕТА МОМЧИЛОВА ПОПОВА

Гл.счетоводител

Счетоводство и анализ

Публична и стопанска администрация Финанси


МАРИАНА НАЛБАНТОВА

ЗАС

 

 

 

 

ТЕНУР КЕМАЛ МУСОВА

                                                     Чистачка

 

ИЛФАН НАСЪФ АСЕНОВА

                                                     Чистачка

 

ЦВЕТАНКА РАШКОВА РАНГЕЛОВА

                                                     Чистачка

 

 

История
Училищен екип
Проекти
Програма