Facebook
Основно училище "Гео Милев" - град Пловдив

Ваканции и НВО

 

 Начало на учебната година: 17.09.2018 г.

 

Първи учебен срок :   - 17.09.2018 г. – 04.02.2019г.  (18 учебни седмици)

 

Начало на втори учебен срок : 06.02.2019 г.

 

Край на втори учебен срок:

 

31.05.2019г.   за І, ІІ, ІІІ, ІV клас (14 учебни седмици)

14.06.2019г.   за V – VІ  клас       (16 учебни седмици)

28.06.2019г.   за VII клас            (18 учебни седмици)

 

 

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

 

01.11.2018 г. - 04.11.2018 г. вкл.                   есенна

22.12.2018 г. - 02.01.2019 г. вкл.                   коледна

05.02.2019 г                                                  междусрочна

30.03.2019г. - 07.04.2019 г. вкл.                   пролетна за I-XI клас

 

2.Неучебни дни:

21.05.2019г.                                          ДЗИ по БЕЛ

23.05.2019 г.                                         втори ДЗИ

  17.06.2019г.                                          НВО по БЕЛ

  19.06.2019г.                                          НВО по математика

  21.06.2019г.                                          НВО по чужд език (по желание)

 

 В графика за учебното време се включват дни за провеждане на училищни празници, спортни мероприятия и др.

 

 Графикът на учебното време през учебната 2018/2019 г. е съгласно заповед №РД09-1708 от 29.08.2018г. на Министъра на образованието и науката.

 

 

 

НВО ІV клас

Заповед РД 09-1709/29.08.2018 г.

 

БЕЛ –                                             09.05.2019 г.

Математика –                                10.05.2019 г.

Човекът и обществото –                14.05.2019 г.

Човекът и природата –                 16.05.2019 г.

 

История
Училищен екип
Проекти
Програма